Komunikat
Dodane przez medikon dnia Listopad 15 2013 01:00:00
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie

ogłasza otwarty nabór na

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

w zakresie


PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNETU, DRUKARKI ORAZ RZUTNIKA

1. Wymagania:

- wykształcenie min. średnie o kierunku informatycznym (za okazaniem dokumentu poświadczającego)
- dyspozycyjność
- komunikatywność
- łatwość przekazywania informacji
- bardzo dobra organizacja pracy
- wysoka kultura osobista

2. Oferta dotyczy przeprowadzenia 150 godzin szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera, Internetu, drukarki i rzutnika. Szkolenia te będą odbywać się w świetlicy Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie, Dobrów 124, gm. Kościelec.

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
-nazwę i adres oferenta
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
-wartość oferty brutto
-termin ważności oferty
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta .

4. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty prosimy składać do dnia 25 listopada 2013.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie, Dobrów 124, 62-604 Kościelec, bądź też dostarczona osobiście.

Rozszerzona zawartość newsa
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie - ogłasza otwarty nabór na
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
w zakresie

PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNETU, DRUKARKI ORAZ RZUTNIKA
1. Wymagania:

- wykształcenie min. średnie o kierunku informatycznym (za okazaniem dokumentu poświadczającego)
- dyspozycyjność
- komunikatywność
- łatwość przekazywania informacji
- bardzo dobra organizacja pracy
- wysoka kultura osobista

2. Oferta dotyczy przeprowadzenia 150 godzin szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera, Internetu, drukarki i rzutnika. Szkolenia te będą odbywać się w świetlicy Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie, Dobrów 124, gm. Kościelec.

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
-nazwę i adres oferenta
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
-wartość oferty brutto
-termin ważności oferty
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta .

4. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty prosimy składać do dnia 25 listopada 2013.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie, Dobrów 124, 62-604 Kościelec, bądź też dostarczona osobiście.